Máy trợ thính là thiết bị hỗ trợ người mất thính lực hoặc suy giảm thính lực nghe âm thanh tốt hơn.

9